História firmy

Firma bola založená 1. 1. 2005 za účelom zvýšenia konkurencie v regióne Orava. Medzi spoločnosťami ako sú napríklad: Tlačiareň Kubík a K-sten, ktoré majú väčšinu vyrábaných výrobkov podobného zamerania ako firma VONS - M s.r.o. Na toto odvetvie sme sa zamerali kvôli nadobudnutiu zručností a skúseností za desať rokov praxe vykonanej v konkurenčnom podniku. Medzi našich hlavných a pravidelných odberateľov patria či už veľké podniky ako COOP Jednota, ZTS Námestovo, Slovenská autobusová doprava – Liptovský Mikuláš a. s., ako aj malí odberatelia, čiže fyzické osoby nielen z oravského regiónu.
Do budúcnosti firma plánuje rozšíriť svoju pôsobnosť nad región Oravy a chystá sa spolupráca so spoločníkmi pracujúcimi v tom istom odbore. Chceme zvýšiť kvalitu, ale aj kvantitu ponúkaných výrobkov v závislosti rastu produktivity práce a vedecko-technického pokroku.